„Spiečiai“

„Spiečius“ – tai tinklas! Bendradarbystės centrai veikia net trylikoje Lietuvos miestų. Visuose centruose teikiamas vienodas verslumo skatinimo paslaugų paketas.